Tožba, vložena 21. maja 2007 - Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-47/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

sklepa predsedstva Parlamenta o "politiki napredovanja in poklicnega načrtovanja" z dne 6. julija 2005 in o "izvedbenih ukrepih o dodelitvi točk za delovno uspešnost in napredovanje" z dne 25. julija 2005 naj se razglasita za nezakonita;

odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 1. januarja 2005 o nenapredovanju tožeče stranke v naziv A*13 v okviru napredovalnega obdobja 2005 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Evropskega parlamenta z nazivom AD 12, trenutno podpredsednik Union syndicale Luxembourg, se sklicuje predvsem na nezakonitost sklepov, navedenih pod prvo alineo zgoraj, ki ju označuje kot splošni določbi za izvajanje v smislu člena 110 Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), ki bi torej morali biti sprejeti v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

Tožeča stranka se poleg tega sklicuje na kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov in na načela upravičenosti do kariere, enakega obravnavanja in obveznosti obrazložitve, kot tudi na očitno napako pri presoji. Tožeča stranka zlasti zatrjuje, da bi morala napredovati v naziv AD 13, potem ko je organ, pristojen za imenovanja, po njeni prvi pritožbi razveljavil odločbo, s katero sta ji bili dodeljeni 2 napredovalni točki.

Končno tožeča stranka zatrjuje, da je diskriminirana zaradi svojih dejavnosti zastopanja uslužbencev, kar je kršitev člena 1d in 24b Kadrovskih predpisov, člena 1(6) Priloge II h Kadrovskim predpisom, kot tudi člena 17 Okvirnega sporazuma med Evropskim parlamentom in sindikati ali poklicnimi združenji uslužbencev te institucije z dne 12. julija 1990.

____________