Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 20. aprīļa rīkojums - L/Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(lieta F-13/07) 1

Ierēdņi - Invaliditāte - Invaliditātes komisija - Atteikums sasaukt komisiju - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: L, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

Priekšmets

EMEA 2006. gada 31. marta lēmuma, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums izveidot invaliditātes komisiju, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 82, 14.04.2007., 56. lpp.