Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 aprilie 2007 - L/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA)

(Cauza F-13/07)1

(Funcționari - Invaliditate - Comisie de invaliditate - Refuzul convocării - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: L (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei EMEA din 31 martie 2006 prin care a fost respinsă cererea reclamantului privind constituirea unei comisii de invaliditate.

Dispozitivul ordonanței

Respinge acțiunea ca fiind în mod vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 82, 14.4.2007, p. 56.