A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. március 29-i végzése - Chassagne kontra Bizottság

(F-39/06. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Díjazás - Éves utazási költség - Francia tengerentúli megyéből származó tisztviselőkre vonatkozó rendelkezések - A módosított személyzeti szabályzat VII. mellékletének 8. cikke - Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és V. Joris meghatalmazottak)

Beavatkozó az alperes oldalán: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és I. Sulce meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a 2004. május 1-je óta hatályos személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikke jogellenességének elismerése, következésképpen annak a felperes éves utazási költségtérítése összegére való alkalmazhatatlanságának megállapítása, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 131., 2006.6.3., 53. o.