2007 m. kovo 29 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-39/06)1

(Pareigūnai - Darbo užmokestis - Kasmetinės kelionės išlaidos - Nuostatos, taikomos pareigūnams, kilusiems iš Prancūzijos užjūrio departamento - Iš dalies pakeistų Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnis - Ieškinys, akivaizdžiai neturintis teisinio pagrindo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir I. Sulce

Dalykas

Pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio redakcijos, galiojančios nuo 2004 m. gegužės 1 d., pripažinimas neteisėta ir todėl netaikytina ieškovui, nustatant kasmetinės kelionės išlaidų sumą ir, antra, prašymas atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 53.