Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 25 aprilie 2007 - Kerstens/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-59/06)1

(Raport asupra evoluției carierei - exercițiul de evaluare 2004 - încălcarea articolului 43 din Statutul funcționarilor -Încălcarea dispozițiilor generale de aplicare (DGE) ale articolului 43 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: K. Herrmann și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Anularea, pe de o parte, a deciziei Autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 11 iulie 2005 prin care a fost adoptat raportul asupra evoluției carierei reclamantului pentru anul 2004 și, pe de altă parte, a deciziei explicite a AIPN din 6 februarie 2006 prin care a fost respinsă plângerea reclamantului nr. R/769/05.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind în mod vădit inadmisibilă.

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 165, 15.7.2006, p. 34