Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 25 april 2007 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-59/06)

(Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsåret 2004 - Åsidosättande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna - Åsidosättande av de allmänna genomföreskrifterna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Hermann och M. Velardo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av dels tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 juli 2005 att fastställa sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2004, dels tillsättningsmyndighetens uttryckliga beslut av den 6 februari 2006 att avslå sökandens klagomål nr R/769/05

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan upptas till sakprövning.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________