Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 11. jūlija spriedums - B/Komisija

(lieta F-7/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Ekspatriācijas pabalsts - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: B, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji S. Rodrigues un A. Jaume, avocats, vēlāk - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests - Iecēlējinstitūcijas (IIN) 2005. gada 10. oktobra lēmuma, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība, un vienlaikus IIN 2005. gada 26. aprīļa lēmuma, ar ko prasītājam atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006., 35. lpp.