2007. július 3-án benyújtott kereset - Meierhofer kontra Bizottság

(F-74/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stefan Meierhofer (München, Németország) (képviselő: H.-G. Schiessl ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálat Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a felperessel szemben hozott, 2007. május 10-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a panaszt elbíráló, 2007. június 19-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a hatályos vizsgakövetelmények figyelembevételével értékelje újra a felperes által 2007. március 29-én tett szóbeli vizsgát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az új vizsgaeredmény figyelembevételével hozzon új határozatot a felperesnek az AD/26/05. sz EU-versenyvizsga személyzeti felvételi eljárásának tartaléklistájára történő felvételéről;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az újonnan meghozandó határozatokat indokolja;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes részt vett az AD/26/05. sz. (AD5-ös besorolású tisztviselők) EU-versenyvizsgán. A vizsga lezárultával a vizsgabizottság tájékoztatta a felperest, hogy kellő pontszám hiányában nem került fel a tartaléklistára.

Keresetében a felperes a Bizottság azon határozatának hiányos indoklását támadja, amelynek értelmében nem került fel a tartaléklistára, valamint a szóbeli eljárás során elkövetett eljárási hibára hivatkozik.

____________