Acţiune introdusă la 3 iulie 2007 -Meierhofer/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-74/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Stefan Meierhofer (München, Germania) (reprezentant: Hans-Georg Schiessl, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei pârâtei din 10 mai 2007 cu privire la reclamant,

anularea deciziei pârâtei din 19 iunie 2007 cu privire la contestaţia reclamantului,

obligarea pârâtei la reevaluarea examenului oral al reclamantului, susţinut la 29 martie 2007, cu luarea în considerare a baremurilor în vigoare,

obligarea pârâtei la luarea unei noi decizii cu privire la includerea reclamantului pe lista de rezervă a concursului european AD/26/05, cu luarea în considerare a noilor rezultate ale examenului,

obligarea pârâtei la motivarea noilor decizii,

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul a fost candidat la concursul european AD/26/05 (funcţionari AD5). După încheierea examenului, juriul a comunicat reclamantului că nu va putea fi inclus pe lista de rezervă, datorită punctajului insuficient obţinut.

Acţiunea este îndreptată împotriva lipsei de motivare a deciziei Comisiei de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului, precum și împotriva viciilor de procedură în cursul examenului oral.

____________