Acțiune introdusă în data de 27 februarie 2007 - Caló/Comisie

(Cauza F-14/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giuseppe Caló (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats )

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei de a respinge candidatura reclamantului pentru postul de director în cadrul direcției "Statistici privind întreprinderile" a Biroului "Statistici" al Comunităților Europene;

anularea deciziei de a-l numi pe dl X în respectivul post;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei simbolice de un euro cu titlu de daune-interese pentru greșeală de serviciu;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, funcționar în cadrul Comisiei, a contestat în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, pe de o parte, decizia de a-l reîncadra în funcția de consilier principal în cadrul DG în care fusese repartizat1 și, pe de altă parte, decizia de a respinge candidatura sa pentru un post de director în cadrul aceleiași DG2; totodată, a contestat în fața Tribunalului Funcției Publice3 deciziile adoptate în cadrul reorganizării DG Eurostat prin care a fost respinsă candidatura sa pentru un post de director. În prezent, reclamantul contestă decizia de a respinge candidatura sa pentru un alt post de director în cadrul aceleiași DG și de a numi în acel post un alt candidat.

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă în special existența unei erori vădite de apreciere precum și încălcarea: i) articolelor 7, 29 și 45 din Statutul funcționarilor; ii) a regulilor privind evaluarea, selecția și numirea membrilor personalului cu funcții superioare de conducere al Comisiei, astfel cum au fost definite într-o comunicare din data de 22 noiembrie 2000; iii) a regulilor privind evaluarea personalului cu funcții superioare de conducere de grad A1 și A2, astfel cum au fost definite într-o comunicare din data de 10 martie 2004; iv) a anunțului pentru ocuparea unor posturi vacante COM/2006/164.

____________

1 - Cauza T-118/04 (JO C 118, 30.4.2004, p. 47).

2 - Cauza T-134/04 (JO C 146, 29.5.2004, p.6).

3 - Cauza F-79/06 (JO C 237, 30.9.2006, p.17).