Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. února 2007 - Fernández Ortiz v. Komise

(Věc F-1/06)1

(Úředníci - Přijímání - Zkušební doba - Propuštění po ukončení zkušební doby)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Fernández Ortiz (Madrid, Španělsko) (zástupce: J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios a L. Escobar Guerrero, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým Komise Evropských společenství rozhodla o propuštění žalobce po ukončení jeho zkušební doby

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3.2006.