Kanne 30.5.2007 - Tiralongo v. komissio

(Asia F-55/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (edustajat: asianajaja F. Sciaudone, asianajaja R. Sciaudone ja asianajaja S. Frazzani)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Tämä kanne on otettava tutkittavaksi.

Komissio on määrättävä toimittamaan tietoja ja esittämään asiakirjoja, jotka koskevat sitä, että Euroopan petostentorjuntavirasto (jäljempänä OLAF) on ottanut palvelukseen X:n ja jatkanut sittemmin hänen sopimustaan. X on myös haastettava todistajaksi.

Virkamiestuomioistuimen on määrättävä kaikista prosessinjohtotoimista ja asian selvittämistoimista, jotka ovat tarpeen sen arvioimiseksi, onko komissio loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta.

Komissio on velvoitettava maksamaan 460 000 euroa tai muu virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi harkitsema määrä korvaukseksi kantajalle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli OLAF:in palveluksessa väliaikaisena toimihenkilönä 30.4.2005 saakka, vaatii vahingonkorvausta komission sellaisesta menettelystä hänen sopimuksensa jatkamisen yhteydessä, joka hänen mukaansa on ollut lainvastaista. Mainitut lainvastaisuudet koskevat kantajan mukaan erityisesti: i) yhteisöjen henkilöstöön sovellettavien säännösten ja sitä koskevan oikeuskäytännön rikkomista, ii) luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista, iii) yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteiden loukkaamista.

____________