Žaloba podaná dne 5. června 2007 - Wiedmann v. Parlament

(Věc F-57/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thomas Wiedmann (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. června 2006, kterým byl žalobce jmenován úředníkem Evropských společenství, v části, ve které ho zařazuje do platové třídy AD6 platový stupeň 1;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje žalobní důvody velmi podobné žalobním důvodům uplatňovaným v rámci věci F-12/06 1.

____________

1 - Úř. věst. C 86, 8.4.2006, s. 48.