6. augustil 2007 esitatud hagi - Dittert versus komisjon

(Kohtuasi F-82/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus hageja edutamise kohta 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AD 9 ja mitte palgaastmele AD 10, mis on kinnitatud sama institutsiooni 23. aprilli 2007. aasta otsusega, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus nr R/132/07;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, olles edutatud vanale palgaastmele A 7 alates 1. aprillist 2002, oli 30. aprillil 2004 edutatav palgaastmele A 6. 1. mail 2004 asendas ametisse nimetav asutus palgaastme A 7 hageja isiklikus toimikus uue palgaastme A*8 vastu, märkides muutmise põhjuseks "1. mai 2004. aasta karjäärireformi". Järgnevalt nimetati palgaaste A*8 palgaastmeks AD8 alates 1. maist 2006.

Hageja väidab, et kuigi 2004. aastal edutatud ametnikud ja need, kes edutati 2005. või 2006. aastal vanalt palgaastmelt A 7, edutati kõik pärast personalieeskirjade muudatuste jõustumist, määrati mõned palgaastmele A*10/AD 10, samal ajal kui teised, sealhulgas hageja, määrati palgaastmele A*9/AD 9. Hageja väitel rikuti võrdse kohtlemise ja ametikohal edasijõudmise õiguse põhimõtteid.

____________