Acţiune introdusă la 14 august 2007 - Zangerl-Posselt/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-83/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Germania) (reprezentant: S. Paulmann, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO/AST/27/06 [Asistenţi/te AST1 de limbă germană] de a nu permite participarea reclamantei la probele practice și orale ale acestui concurs, comunicată acesteia de EPSO la 18 iunie 2007 și confirmată prin scrisoarea din 25 iulie 2007;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Comisia de evaluare a concursului EPSO/AST/27/06 [Asistenţi (AST1) de limbă germană pentru activităţi de secretariat] nu a permis participarea reclamantei la probele practice și orale, întrucât aceasta nu a putut face dovada diplomei de absolvire a învăţământului secundar (Abitur) necesare înscrierii.

Reclamanta susţine, în principal, că diploma sa de absolvire a studiilor (Realschulabschluss) corespunde cerinţelor menţionate la titlul A.II.1 punctul ii din anunţul de concurs. Clasificarea diplomelor de absolvire a studiilor este efectuată atât în Germania cât și la nivel european pe baza documentului International Standard Classification of Education elaborat de UNESCO în 1997 (ISCED), terminologia respectivă fiind preluată și în anunţul de concurs. Potrivit acestuia, diploma Realschulabschluss se încadrează la categoria diplomelor de absolvire a învăţământului secundar (ISCED treapta 2) și permite accesul la învăţământul postliceal (ISCED treapta 4).

În plus, reclamanta critică motivarea insuficientă și eronată a deciziei pârâtei.

____________