Tožba, vložena 4. maja 2007 - Fernandez García in García Rato proti Sodišču

(Zadeva F-41/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Brígida Fernandez García (Luxembourg, Luksemburg) in Carolina García Rato (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nični naj se razglasita odločbi o imenovanju tožečih strank za uradnici Evropskih skupnosti, ker je bil njun naziv določen na podlagi člena 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki sta se po uspešno opravljenem natečaju CJ/LA/251, za katerega je bilo obvestilo objavljeno pred 1. majem 2004, zaposlili po tem, ko je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti2.

V tožbah tožeči stranki najprej navajata, da je z izpodbijanima odločbama kršen zakonski okvir, ki izhaja iz obvestila o natečaju. Na podlagi člena 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom naj bi bili namreč ob zaposlitvi uvrščeni v nižji naziv od naziva, navedenega v obvestilu o natečaju.

Tožeči stranki tudi menita, da so z izpodbijanima odločbama kršeni členi 5, 29 in 31 Kadrovskih predpisov in načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Uspešni udeleženci na istem natečaju oziroma na natečaju iste stopnje, ki so se zaposlili pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004, so bili namreč uvrščeni različno kot tisti, ki so se zaposlili po njem.

Tožeči stranki dalje navajata kršitev načela zaupanja v pravo, saj sta upravičeno pričakovali, da bosta ob zaposlitvi uvrščeni v naziv, naveden v obvestilu o natečaju za prosti delovni mesti, za katero sta se prijavili.

____________

1 - UL C 182 A, 31.7.2002, str. 8.

2 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.