Kanne 10.5.2007 - Antonio Prieto v. Euroopan parlamentti

(Asia F-42/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 9.6.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan AST 2, tasolle 3

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on läpäissyt sisäisen kilpailun C/348, joka koski palkkaluokkia C5-4, oli komission palkkaluokan AST 3 (joka oli aikaisemmin palkkaluokka C4) väliaikainen toimihenkilö, kun hänet nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi ja kun hänen palkkaluokakseen määriteltiin AST 2.

Kanteensa tueksi kantaja väittää ensimmäiseksi, että päätöksellä, jolla hänet nimitettiin virkamieheksi alempaan palkkaluokkaan kuin missä hän oli toimiessaan väliaikaisena toimihenkilönä, rikotaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa.

Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu siltä osin kuin kyseessä olevan kilpailun läpäisseistä vain ne, jotka olivat aikaisemmin ura-alueen D väliaikaisia toimihenkilöitä, saivat säilyttää aikaisemman, edullisemman palkkaluokan siinä yhteydessä, kun heidät nimitettiin virkamiehiksi.

Lopuksi kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan myös oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan, hyvän hallinnon ja hyvän hallintokäytännön periaatteita.

____________