Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. března 2007 - Sanchez Ferriz v. Komise

(Věc F-111/05)1

(Úředníci - Hodnocení - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnocené období 2001-2002)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Sanchez Ferriz (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce pro hodnocené období 2003, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 48, 25.2.2006, s. 36 (věc byla původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-413/05 a předána Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).