Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.3.2007 - Sanchez Ferriz v. komissio

(Asia F-111/05)1

(Henkilöstö - Arviointi - Arviointikertomus - Arvioinnin laatiminen ajalta 2001-2002)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Sanchez Ferriz (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J.Currall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajasta ajalta 2001-2002 laaditun arviointikertomuksen kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 48, 25.2.2006, s. 36 (asia kirjattiin alun perin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-413/05 ja siirrettiin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).