Civildienesta tiesas 2007. gada 15. marta rīkojums - Simon/Tiesa un Komisija

(lieta F-58/06) 1

Tiesvedības valoda - ungāru

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 -

2 - OV C 190, 12.08.2006., 35. lpp.