2006 m. spalio 4 d. Tarnautojų teismo nutartis Grunheid prieš Komisiją

(Byla F-35/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 143, 2006 6 17.