Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 14.12.2006 - Klopfer v. komissio

(Asia F-118/05)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Päätös olla hyväksymättä hakijaa kokeisiin - Vaadittu ammatillinen kokemus - Osa-aikatyö)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Matthias Klopfer (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat W. Daniels ja E. Pätzel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Kraemer ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajaa ei ole hyväksytty kilpailun EPSO/B/11/03 kirjallisiin kokeisiin riittämättömän työkokemuksen vuoksi, koska hänen osa-aikatyönsä on otettu huomioon ainoastaan suhteutettuna.

Määräysosa

Kanne hylätään ilmeisen perusteettomana.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006.