A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. december 14-i végzése - Matthias Klopfer kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-118/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Nyílt versenyvizsga - Vizsgára bocsátás megtagadása - Megkövetelt szakmai gyakorlati idő - Részmunkaidős tevékenység)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Matthias Klopfer (Berlin, Németország) (képviselők: W. Daniels és E. Pätzel ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Kraemer és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság határozatának megsemmisítése, amelyben elégtelen szakmai gyakorlati idő miatt megtagadták a felperesnek az EPSO/B/11/03 versenyvizsga írásbeli vizsgáira bocsátását, mivel a felperes részmunkaidős munkáját csak súlyozás után vették figyelembe

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan megalapozatlant, elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11.