Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.12.2006 - Caldarone v. komissio

(Asia F-74/05)1

(Henkilöstö - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuotta 2003 koskeva arviointi - Kertomuksen perusteluvelvollisuus - Kertomuksen kumoaminen - Vahingonkorvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maurizio Caldarone (Bryssel, Belgia) (asiamiehet: edustajat S. Rodrigues ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä koskevan vuoden 2003 kertomuksen kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, joka koskee Caldaronen urakehitystä koskevaa kertomusta ajanjaksolta 1.1.-21.8.2003, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 229, 17.9.2005 (asia alun perin kirjattu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin numerolla T-293/05 ja siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).