Virkamiestuomioistuimen määräys 24.10.2006 - Martin Magone v. komissio

(Asia F-36/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 52.