A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2006. szeptember 19-i végzése -Vienne és társai kontra Parlament

(F-22/06. sz. ügy)1

("A személyzeti szabályzat 24. cikke szerinti segítségnyújtás megtagadása - A Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele - Elfogadhatatlanság")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) és társai (képviselők: G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha és K. Zejdova meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesek segítségnyújtás iránt - Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultságaiknak átvitelével kapcsolatban - benyújtott kérelmét elutasító európai parlamenti határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kereset.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 108., 2006.5.6.