Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2006. gada 19. septembra rīkojums - Vienne u.c. pret Parlamentu

(lieta F-22/06) 1

Atteikums sniegt Civildienesta noteikumu 24. pantā paredzēto palīdzību - Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārcelšana - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Philippe Vienne, Bascharage (Luksemburga) un citi (pārstāvji - G. Bounéou un F. Frabetti, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - F. De Wachter, M. Mustapha Pacha un K. Zejdova, pārstāvji)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu noraidīt prasītāju lūgumus palīdzēt pārcelt Beļģijā iegūtās pensijas tiesības un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006.