Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 16. janvāra spriedums - Vienne u.c. pret Parlamentu

(lieta F-115/05) 1

Ierēdņi - Administrācijas pienākums sniegt palīdzību - Atteikums - Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārcelšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Philippe Vienne, Bascharage (Luksemburga), un citi (pārstāvji - G. Bouneou un F. Frabetti, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji M. Mustapha-Pacha un A. Bencomo-Weber, vēlāk J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha un K. Zejdova, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt prasītāju lūgumus sniegt palīdzību saistībā ar viņu Beļģijā iegūto tiesību uz pensiju pārcelšanu un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 22, 28.01.2006., 24. lpp. (Lieta vispirms bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-427/05, bet ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu tika nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).