Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (prima cameră) din data de 16 ianuarie 2007 - Philippe Vienne și alții/Parlamentul european

(Cauza F-115/05)1

(Funcționari publici - Obligație de asistență care incumbă administrației - Refuz - Transferarea drepturilor la pensie dobândite in Belgia)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) și alții (reprezentanți: G. Bouneou și F. Frabetti, avocats)

Pârât: Parlamentul european (reprezentanți: inițial, M. Mustapha-Pacha și A. Bencomo-Weber și, ulterior, J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha și K. Zejdova, în calitate de agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, anularea hotărârii Parlamentului prin care s-au respins cererile de asistență introduse de reclamanți în cadrul transferării drepturilor la pensie obținute de aceștia în Belgia și, pe de altă parte, o cerere în despăgubiri

Dispozitivul hotărârii

Respinge cererea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 22 din 28.1.2006, p. 24 (cauză înregistrată inițial pe rolul Tribunalului de Primă Instanță a Comunităților Europene sub numărul T-427/05 și transferată la Tribunalul funcției publice al Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).