Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 - Gesner v. OHIM

(Věc F-119/05)1

("Úředníci - Invalidita - Zmítnutí žádosti o ustavení výboru pro otázky invalidity")

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Charlotte Gesner (Birkerod, Dánsko) (zástupci: J. Vázquez Vázquez a C. Amo Quiñones, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (zástupce: I de Medrano Caballero, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OHIM ze dne 2. září 2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustavení výboru pro otázky invalidity pověřeného posouzením její neschopnosti plnit úkoly odpovídající jejímu postavení a jejího práva na invalidní důchod

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 21. dubna 2005, kterým Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) zamítnul žádost paní Gesner o ustavení výboru pro otázky invalidity, se zamítá.

OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 34.