Beroep ingesteld op 28 december 2006 - Collée / Parlement

(Zaak F-148/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

vaststelling van de onwettigheid van punt I.3 van de "Instructies voor de procedure van toewijzing van bevorderingspunten" van het Europees Parlement van 13 juni 2002;

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 9 januari 2006 om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2004 twee meritepunten te geven;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van het Europees Parlement van de rang AST 8, verwijt het TABG dat het niet de verdiensten van alle voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren van de instelling die in dezelfde rang als hij zijn ingedeeld, heeft vergeleken. Hij beroept zich onder meer op schending van de artikelen 5 en 45 van het Statuut alsmede van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Het bestreden besluit bevat bovendien een kennelijk onjuiste beoordeling en is ontoereikend gemotiveerd.

Ten slotte beroept hij zich op de onwettigheid van punt I.3 van bovenvermelde Instructies, betreffende de uitzonderlijke toewijzing van bevorderingspunten door de secretaris-generaal. Meer bepaald zijn de beperkingen die de secretaris-generaal bij deze bepaling worden opgelegd in strijd met artikel 45 van het Statuut en het beginsel van gelijke behandeling.

____________