Acțiune introdusă la 17 octombrie 2008 - Cerafogli/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-84/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Germania) (reprezentanți: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Obligarea BCE la repararea prejudiciului pe care reclamanta pretinde că l-a suferit din cauza unei discriminări legate de activitatea sa sindicală

Concluziile reclamantei

Obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru prejudiciul material corespunzând, pe de o parte, diferenței dintre salariul reclamantei și salariul pentru gradul ("band") H, treapta 54, pentru perioada 2004-2007, ceea ce reprezintă 23 de trepte suplimentare, și, pe de altă parte, acordarea unui bonus de 3 500 de euro pe an pentru anii 2001, 2002 și 2003;

obligarea pârâtei la plata sumei de 157 000 de euro sau, în subsidiar, a sumei de 45 000 de euro pentru compensarea prejudiciului moral;

în măsura necesară, anularea deciziei din 25 iunie 2008 de respingere a cererii de examinare precontencioasă și a deciziei din 7 august 2008 de respingere a reclamației, în măsura în care aceste decizii sunt legate de prezenta acțiune;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________