Talan väckt den 16 april 2008 - Spee mot Europol

(Mål F-43/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: David Spee (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

En talan om ogiltigförklaring av Europols beslut att dels återkalla det anställningserbjudande med anledning av vilket sökanden lämnat in sin ansökan, dels senare publicera anställningserbjudandet på nytt, liksom en talan om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara dels beslutet avseende överklagandet av den 7 januari 2008, dels de bakomliggande besluten av den 20 juni och den 6 juli 2007 att på nytt förklara tjänsten First Officer i IMT1 Infrastructure Unit ledig och att inte utnämna sökanden,

förplikta Europol att söka en skälig lösning på den situation i vilken sökanden befinner sig till följd av det oförsiktiga och felaktiga beslutet,

förplikta Europol att utge skadestånd till sökanden på upp till 5 000 EUR netto, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________