Beroep ingesteld op 4 juni 2008 - Plasa / Commissie

(Zaak F-52/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Wolfgang Plasa (Algiers, Algerije) (vertegenwoordiger: G. Vandersanden, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 8 mei 2008 om verzoeker vanaf 1 augustus 2008 opnieuw tewerk te stellen in het hoofdkantoor te Brussel en, anderzijds, vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade als gevolg van dat besluit

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 8 mei 2008 om verzoeker vanaf 1 augustus 2008 opnieuw tewerk te stellen in het hoofdkantoor te Brussel;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële en immateriële schade als gevolg van dit besluit, waarbij eerstgenoemde schade op 150 000 EUR wordt geraamd, de tweede aan het equivalent van één jaarsalaris, dat wil zeggen 150 000 EUR, en beide ramingen voorlopig en onder voorbehoud van wijziging zijn;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________