Tožba, vložena 28. maja 2008 - Bouillez in drugi proti Svetu

(Zadeva F-53/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Vincent Bouillez (Overijse, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb OPI, da tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2007 ne napredujejo v naziv AST 7.

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločb OPI, da tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2007 ne napredujejo v naziv AST 7 ter, če in kolikor je potrebno, odločb, da v ta naziv v istem napredovalnem obdobju napredujejo uradniki, navedeni na seznamu, objavljenem v CP št. 136/07 z dne 16. julija 2007, ki so opravljali naloge z nižjo ravnijo odgovornosti od njihove;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________