Tožba, vložena 6. avgusta 2008 - Knöll proti Europolu

(Zadeva F-69/08)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Brigitte Knöll (Hochheim, Nemčija) (zastopnik: P. de Casparis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. oktobra 2007 s katero je Europol tožeči stranki sporočil, da ji nikakor ne more ponuditi stalnega delovnega mesta.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. oktobra 2007 s katero je tožena stranka sporočila tožeči stranki, da ji nikakor ne more ponuditi stalnega delovnega mesta, ter odločbe z dne 29. aprila 2008 o zavrnitvi ugovora, vloženega zoper prvo odločbo in zoper odločbo z dne 12. junija 2008, s katero je bila potrjena odločba z dne 4. oktobra 2007;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

____________