Talan väckt den 1 september 2008 - Aparicio m.fl. mot kommissionen

(Mål F-75/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Dels fastställelse av att artikel 5 punkt 1 d i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av sådana kontraktsanställda som avses i artikel 3a är rättsstridig, dels yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska rekryteringsbyråns beslut att inte uppta sökandenas namn på förteckningen över godkända sökande och i databasen hänförlig till rekryteringsförfarande CAST 27/Relex.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 5 punkt 1 d i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av sådana kontraktsanställda som avses i artikel 3a är rättsstridig,

ogiltigförklara Europeiska rekryteringsbyråns beslut att inte uppta sökandenas namn på förteckningen över godkända sökande och i databasen hänförlig till rekryteringsförfarande CAST 27/Relex samt

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________