Prasība, kas celta 2008. gada 18. septembrī - Behmer/Parlaments

(lieta F-76/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joachim Behmer, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2007. gada amatā paaugstināšanas kārtā atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2007. gada amatā paaugstināšanas kārtā;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________