Tožba, vložena 15. septembra 2008 - Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-77/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Isabel Vicente Carbajosa (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Nezakonitost odločbe Komisije, da omeji objavo razpisa natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na tri jezike in nezakonitost teh razpisov natečajev ter zato razglasitev ničnosti posamičnih odločb EPSO, da se tožečih strank ne pripusti k preskusom teh natečajev.

Predlogi tožečih strank

Ugotovi naj se nezakonitost odločbe Komisije, da omeji objavo razpisa natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na tri jezike in nezakonitost teh razpisov natečajev;

razveljavi naj se posamične odločbe EPSO, da se tožečih strank ne pripusti k preskusom natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________