Prasība, kas celta 2008. gada 30. martā - Honnefelder/Komisija

(lieta F-41/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stephanie Honnefelder, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - C. Bode, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu neiekļaut prasītāju amata konkursa EPSO AD/26/05 rezerves sarakstā tādēļ, ka nav iegūts pietiekams punktu skaits

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas 2007. gada 10. maija lēmumu un 2007. gada 14. decembra lēmumu par sūdzību un uzlikt atbildētājai pienākumu izskatīt iespēju iekļaut prasītājas vārdu rezerves sarakstā, nepārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu, likumīgā procedūrā,

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus,

taisīt aizmugurisku spriedumu.

____________