Sag anlagt den 18. juli 2008 - Christoph m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-63/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Eugen Christoph (Liggiano, Italien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne, hvorved sagsøgernes ansættelsesvilkår fastsættes for så vidt som varigheden af deres ansættelseskontrakter eller forlængelserne heraf er begrænset til et bestemt tidspunkt.

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelser vedrørende sagsøgernes ansættelsesvilkår i deres egenskab af øvrige ansatte som omhandlet i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte annulleres, og mere præcist i det omfang varigheden af deres ansættelseskontrakter derved begrænses.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________