Tožba, vložena 24. septembra 2008 - Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-422/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: U. Wölker in B. Schöfer, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da je Republika Avstrija kršila svoje obveznosti iz Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode1, s tem da ni izdala potrebnih pravnih in upravnih predpisov za prenos te direktive oziroma s tem, ko teh predpisov ni posredovala Komisiji.

Republiki Avstriji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive se je iztekel 30. aprila 2007.

____________

1 - UL L 143, str. 56.