Civildienesta tiesas 2008. gada 23. septembra rīkojums

Tolios u.c./Revīzijas palāta

(lieta F-8/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 74, 25.03.06, 35. lpp.