Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta' Settembru 2008 - Tolios et vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża F-8/06)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU 74, 25. 03. 06, p. 35. C