Virkamiestuomioistuimen määräys 23.9.2008 - Chevallier-Carmana ym. v. tuomioistuin

(Asia F-14/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006, s. 37.