Sklep a Sodišča za uslužbence z dne 23. septembra 2008 - Chevallier-Carmana in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-14/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 37.