Civildienesta tiesas 2008. gada23. septembra rīkojums

Adolf u.c./Komisija

(lieta F-128/05) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 60, 11.3.06., 56. lpp.