Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2008 - Pickering v. komissio

(Asia F-103/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Korjauskertoimet - Palkan osan siirtäminen asemamaan ulkopuolelle - Eläkkeet - Menettely vastaajan poissa ollessa - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen ajallinen soveltamisala - Palkkalaskelmat - Lainvastaisuusväite - Virkamiesten yhdenvertainen kohtelu - Luottamuksensuojan periaate, saavutetut oikeudet, oikeusvarmuuden periaate ja huolenpitovelvollisuus - Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan palkkalaskelmien kumoaminen joulukuulta 2004 sekä tammi- ja helmikuulta 2005 sekä kaikkien myöhempien palkkalaskelmien kumoaminen siltä osin kuin niissä sovelletaan lainvastaisiksi väitettyjä henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 säännöksiä, jotka koskevat palkan osan siirtämistä virkamiehen lähtömaahan (aikaisemmin T-393/05)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 27 (asia on alun perin merkitty numerolla T-393/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).