Kanne 24.1.2008 - Tomas v. parlamentti

(Asia F-13/08)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Stanislovas Tomas (Pavlovar, Kazakstan) (edustaja: asianajaja M. Michalauskas)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätöksen, joka koskee kantajan irtisanomista, kumoaminen sekä kantajalle aiheutuneen aineettoman ja aineellisen vahingon korvaaminen

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös irtisanoa kantaja on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 125 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________